Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Varannan lokal styrelse saknar utländska läkare

Publicerad: 31 mars 2003, 11:38

Över hälften av Läkarförbundets lokalföreningar har inte en enda styrelseledamot med utländsk examen.


- Styrelserna borde spegla kårens sammansättning. När det gäller utländska läkare är det tydligt att Läkarförbundet inte har lyckats, säger Nadje Al-Falahe, ordförande i Internationella läkare.  Läkarbristen i Sverige har banat väg för en växande ström av utländska läkare under senare år. Statistik från Socialstyrelsen visar att 45 procent av alla som fick svensk läkarlegitimation de senaste två åren hade utländsk utbildning. Av Läkarförbundets medlemmar har 10 procent, drygt 2500 läkare, en examen från utlandet.  Information når inte ut  En enkätundersökning som Dagens Medicin har gjort, visar emellertid att knappt 5 procent av de ordinarie ledamöterna i förbundets 28 lokalavdelningar har en utbildning från ett annat land.  - Vi måste nog självkritiskt erkänna att den låga representationen delvis beror på att vi inte lyckats att föra ut information om hur facket fungerar i Sverige, säger Läkarförbundets ordförande, Bernhard Grewin.

17 av 28 lokalföreningar uppger att de inte har en enda styrelseledamot med utländsk examen. Vissa reserverar sig dock med att det möjligtvis kan finnas någon svensk representant som har läst läkarutbildningen utomlands.  Bland de övriga läkarföreningarna finns det oftast bara någon enstaka styrelseledamot med utländsk  examen. Mellersta Skåne, Ångermanland och Örebro uppger att de har två representanter vardera med utländsk examen. Jönköpings läns läkarförening ligger i topp med fyra utländska läkare, eller 21 procent.  Efterfrågar bättre balans  Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, beklagar att man inte har lyckats engagera fler utländska läkare i det lokala fackliga arbetet.  - Precis som det är viktigt att ha en balans mellan kvinnor och män behövs det självfallet någon som kan representera läkare från utlandet och driva frågor som vi svenska läkare kanske inte alltid tänker på.  På de flesta håll förklarar man den svaga utländska representationen med att det inte finns så många läkare med utländsk examen i föreningen till att börja med. Dessutom betonar många att det är kunskap om det fackliga arbetet som måste styra valet av ledamöter.  - I ett första led måste vi få de utländska läkarna att bli medlemmar. Sedan gäller det ju att bli varm i kläderna - när det gäller att bli invald i styrelsen är det det fackliga intresset, erfarenheten och kompetensen som styr, säger Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening.  Nadje Al-Falahe, ordförande i intresseföreningen Internationella läkare, håller med om att ett av problemen är att invandrade läkare inte alltid ansluter sig till facket. En förklaring kan vara att de har negativa erfarenheter från fackets roll och verksamhet i hemlandet.  Men Nadje Al-Falahe anser också att ointresset beror på att Läkarförbundet inte har stöttat de invandrade läkarna i tillräcklig utsträckning.  - Det räcker inte med att hjälpa läkarna på vägen till svensk legitimation. Någon måste ta processen vidare även efter att de utländska läkarna kommit in i den svenska sjukvården, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev