Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Vårdpersonal som stjäl blir inte polisanmälda

Publicerad: 21 februari 2006, 13:43

Anställda inom sjukvården som missbrukar och stjäl medicin kan gå fria. Orsaken: deras arbetsgivare låter bli att polisanmäla dem mot att de själva säger upp sig.


Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö lyfter upp frågan i sin verksamhetsberättelse för 2005 och berättar om att det förekommer att arbetsgivare gör överenskommelser med en anställd som avslöjats som missbrukare och för att ha stulit läkemedel på sin arbetsplats. "Denne anmodas att säga upp sig och undgår då polisanmälan för sina stölder".

Under fjolåret hade enheten en handfull ärenden där arbetsgivare anmält sjukvårdspersonal till Socialstyrelsen på grund av missbruk men där personen i fråga sedan sagt upp sig efter överenskommelse med arbetsgivaren. Om det förekommit stölder ur läkemedelsförråd har arbetsgivaren låtit bli att polisanmäla detta.

- Arbetsgivaren smiter på så sätt undan från sitt ansvar. Det är naturligtvis bättre att ta tag i problemet och att erbjuda den enskilde rehabilitering. I de fall vi sett har de stått utan sådant stöd, säger Per Manhem, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö.

Även handläggare på Socialstyrelsens övriga tillsynsenheter säger att det "säkert förekommer" att arbetsgivare gör upp med personal om att de slipper anmälan.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är arbetsgivare skyldiga att anmäla personal som misstänks ha missbruksproblem till myndigheten. Har de stulit mediciner ska även en polisanmälan göras.

"Arbetsgivarna har skärpt sig"  På Vårdförbundet har förbundssekreteraren Eva-Lisa Krabbe stött på fall där arbetsgivaren inte anmält sjuksköterskor som har problem med missbruk och som stulit mediciner ur läkemedelsförrådet.

- Men jag tycker att arbetsgivarna har skärpt sig på senare tid. Det är viktigt för den enskilde att arbetsgivaren följer de regler om anmälan som finns, detta för att medvetandegöra för den enskilde att det som hon har gjort är fel.

Arbetsgivaren har sedan också ett rehabiliteringsansvar som de för det mesta tar, i alla fall till en början, säger Eva-Lisa Krabbe.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm känner till problemet men har inte själv stött på fall som rör läkare.  Arbetsrättsjurister på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har dock inte hört talas om att arbetsgivare skulle låta bli att anmäla missbrukande personal som begått brott.

- Men det var en intressant information att få. Vi skulle aldrig ge arbetsgivare rådet att inte anmäla om de har identifierat vem som stjäl eller missbrukar på arbetsplatsen. Stöld av läkemedel faller under allmänt åtal och ska anmälas, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL.

Efterlyser ändrad lagstiftning  Årligen görs omkring 50 anmälningar om missbruk bland vårdpersonal till Socialstyrelsens tillsynsenheter. Siffran har varit likartad de senaste tre åren. Av de ungefär 160 anmälningar som gjordes 2003-2005 rör 117 sjuksköterskor.  Några ökade resurser för att spåra upp personer med missbruksproblem inom sjukvården har tillsynsenheterna inte fått.

- Det vi ser i dag är bara toppen av ett isberg. Om vi stärkte individtillsynen skulle vi säkert kunna öka antalet fall med det dubbla, säger Per Manhem i Malmö, som i fjol hade 13 anmälda fall.

- Jag håller med om att det behövs mer resurser till individtillsynen. Jag hoppas att vi ska kunna omfördela resurserna så att detta blir möjligt, säger Johan Carlson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

Myndigheten har, sedan länge, efterlyst en ändrad lagstiftning som innebär att apoteksanställda blir skyldiga att anmäla läkare som de misstänker gör överförskrivningar eller som förskriver beroendeframkallande medel till sig själva.

- Varje gång vi gör sådan riktad verksamhetstillsyn på apotek hittar vi ärenden som vi går vidare med, säger Per Manhem.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News