Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Varning för minskad konkurrens i sjukvården

Publicerad: 27 december 2005, 22:16

Regeringen bör tillsätta en utredning som lägger fram förslag som ökar konkurrensen och mångfalden inom den svenska hälso- och sjukvården. Det föreslår Konkurrensverket i en rapport som på tisdagen överlämnades till regeringen.


I rapporten, Konkurrensen i Sverige, går Konkurrensverket igenom ett antal sektorer i det svenska samhället. Slutsatsen är att svenska konsumenter får betala ett högt pris för att konkurrensen i Sverige inte fungerar tillfredsställande. Prisnivån i Sverige är omkring 15 procent högre än i andra EU-länder.

Hälso- och sjukvården är en av de sektorer Konkurrensverket har specialstuderat. Myndigheten poängterar att det behövs olika typer av företag som kan bidra till förnyelse, mångfald och konsumentnytta inom hälso- och sjukvården.

Men Konkurrensverket pekar på flera signaler som visar att konkurrensen och konsumenternas, det vill säga patienternas, intressen är på väg att försvagas.

Enligt Konkurrensverket bör regering därför tillsätta en utredning som ur konsumentperspektiv tar ett samlat grepp om den svenska hälso- och sjukvården. Tillgänglighet, kvalitet, priser och finansiering bör särskilt studeras.

Konkurrensverket pekar på några områden som bör bli föremål för denna konsumentanalys:  · Stopplagen för sjukhusen, som kan begränsa utbudet av sjukhusvård.  · Tendensen att de privatpraktiserande läkarna blir allt färre, på grund av pensionsavgångar och på grund av att landstingen ogärna träffar vårdavtal med nyetablerade läkare.  · Konsekvenserna av EG-fördraget, som ger svenska patienter rätt att få vård betald hos privata vårdgivare i utlandet. Men i Sverige är patienterna hänvisade till vårdgivare som landstingen har avtal med. Detta missgynnar svenska privata vårdgivare.

Konkurrensverket föreslår också att regelverket kring apoteksmonopolet ses över, med anledning av att EG-domstolen har förklarat att det svenska monopolet inte lever upp till EG-rättens krav.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev