Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vårdutveckling

Bottenbetyg för tillgänglighet i internationell undersökning

Publicerad: 15 mars 2021, 11:40

I jämförelse med tio andra västländer ger svenskarna tillgängligheten i vården lägst betyg. Akutbesök på sjukhus ingick inte i frågeställningen. Arkivbild.

Foto: Erik Simander/Bildbyrån

Det är lite ros, men mest ris, i Vårdanalys återkommande rapport om synen på den svenska vården.


Ämnen i artikeln:

Vård- och omsorgsanalysPrimärvårdDigital vård

I jämförelse med tio andra västländer ger svenskarna tillgängligheten i vården lägst betyg. På frågorna om man fick tid samma dag, fick tid för vård inom sju dagar och om det var lätt att få tid på kvällar och helger hamnar Sverige på jumboplats när svaren mellan länderna jämförs. Här är dock akutbesök på sjukhus exkluderade.

Vad gäller möjligheten att få tid hos en specialist och få behandling/operation är svaren liknande, Sverige placerar sig i bottenskiktet.

Andelen svenskar som svarade att de har en ordinarie läkare eller sjuksköterska på en vårdcentral som de vanligtvis brukar gå till var endast 35 procent. Inget av de andra länderna låg under 80 procent och Norge toppade listan med 98 procent.

Samtidigt är det inte bara den välkända tillgänglighetsproblematiken som lyfts i rapporten. Vårdanalys konstaterar också att svensk vård uppvisar en hög digitaliseringsgrad och att de flesta patienter upplever ett gott bemötande vid sjukhusvård och känner att de är delaktiga i beslut om sin vård och behandling. Få personer i Sverige har, enligt undersökningen, avstått vård på grund av kostnader. 

För att råda bot på problemen föreslår Vårdanalys bland annat att ”regering och regioner bör i arbetet med att öka andelen fasta vårdkontakter hos befolkningen särskilt beakta att detta sker utifrån behov och nytta och samtidigt motverka omotiverade skillnader i sådan tillgång mellan stad och glesbygd”.

 

Undersökningen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har sedan 2014 genomfört den svenska delen av den internationella undersökningen The Commonwealth Fund’s 2020 International Health Policy Survey of adults in 11 countries. Vissa år är det läkarnas syn på vården som undersöks, andra år, som fjolåret 2020, är det patienternas syn som är i fokus.

 

Det svenska resultatet bygger på svar från 2 500 slumpmässigt utvalda svenskar över 18 år och undersökningen genomfördes i månadsskiftet februari/mars 2020, alltså till stora delar före pandemin, skriver Vårdanalys på sin hemsida.

 

Svarsfrekvensen låg på i snitt 31,3 procent.

 

Deltagande länder är förutom Sverige: Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

 

Källa: Vårdanalys

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev