Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vårdutveckling

Det händer i vården det kommande året

Det händer i vården det kommande året

Vetenskapliga konferenser, fullmäktigen och utredningar. Här får du koll på ett urval av det som händer fram till sommaren 2022.

Publicerad: 2 augusti 2021, 06:00

Ämnen i artikeln:

Tillgänglighetsdelegationen

Vetenskapliga konferenser, fullmäktigen och utredningar. Här får du koll på ett urval av det som händer fram till sommaren 2022.

Foto: Getty Images

Innehåll

(Observera att kalendern kan komma att uppdateras.)

Augusti

23-27 Kirurgveckan. Göteborg, Digital.

 27-30 Hjärt-kärl-kongressen ESC. Digital. 

30: Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård slutredovisas. 

September

7-9 Rehabilitation World Congress, Århus. Internationell konferens med fokus på rehabilitering.

7-10 Framtidens Specialistläkare, Malmö. Mötet riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

13-15 Onkologidagarna, Uppsala.

14-17 Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte Uppsala

15-17 Reumadagarna, Svensk reumatologisk förening. Digital.

15-18: Europeisk arbetsterapikongress Cotec. Digital.

16-21 Onkologikongressen Esmo. Digital. 

20 september är sista dag för regeringen att lämna höstbudgetpropositionen till riksdagen.

27-1 oktober Europeiska diabeteskongressen EASD. Digital. 

30 Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar ska vara klar. 

Oktober

1 Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska delredovisa  utvärdering av omställningen till god och nära vård. 

1 Utredare Peter Almgren ska redovisa sista delen i utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

I början av oktober brukar Nobelpristagarna tillkännages.

31 Coronakommissionen lämnar delrapport om hur hälso- och sjukvården hanterat virusutbrottet.

November

10-11 november: Sveriges läkarförbunds fullmäktige

13 Dagens Medicin Agenda arrangerar seminarier Världsdiabetesdagen 2021 om framtidens diabetesvård.

16 Svenska Barnmorskeförbundet har förbundsstämma.

19-20 november: Sverige Arbetsterapeuter har fullmäktige

24-25 State of the art covid-19, Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19. Svenska Läkaresällskapet. 

30 Samsjuklighetsutredningen kommer med sitt slutbetänkande

Januari

28 Vaccinsamordnare Richard Bergström ska slutredovisa uppdraget kring tillgången på vaccin mot covid-19.

Februari

14 Swedhearts årsrapport brukar publiceras.

28 Coronakommissionen lämnar sitt slutbetänkande.

28 Krisberedskapsutredningen lämnar sitt slutbetänkande. 

Mars

16-18 Svenska Psykiatrikongressen, Stockholm 

30-1 april International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg, Göteborg.

April

6-8 Svenska kardiovaskulära vårmötet, Malmö.

8-9 april Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har kongress.

27-29 april, Svenska lungkongressen 

Maj

1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska redovisa arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP).

4-6 Svenska Gastrodagarna, Malmö.

4-6 Nordisk barnmorskekonferens, Helsingfors.

13-16 Vårdförbundets kongress.

15 Tillgänglighetsdelegationen lämnar sitt slutbetänkande om bland annat för och nackdelar med en utökad vårdgaranti. 

17-19 E-hälsokonferensen Vitalis, Göteborg.

31-3 juni Kommunals kongress.

31 maj Utredningen om utlämnande av läkemedelsstatistik ska vara klar.

Juni

1-4 Reumatologikongressen Eular, Köpenhamn

3-7 Cancerkongressen Asco, Chigago, USA.

21-23 Nordisk kongress i allmänmedicin, Stavanger

30 Utredningen om den nya äldreomsorgslagen och stärkt medicinsk kompetens i kommuner ska vara klar. 

Juli

1 Utredningen om översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården ska vara klar.

3-7 Almedalsveckan i Visby med en mängd vårdrelaterade programpunkter.

 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill diskutera texten utifrån din yrkesroll? 

Klicka här

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Linda Berglund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev