Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vårdutveckling

Stöd för vårdens prioritering i krig ut på remiss

Publicerad: 18 mars 2022, 14:06

Foto: Getty images

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för hur vården bör prioritera vid katastrofer och krig. Under fredagen gick stödet ut på remiss.


Ämnen i artikeln:

ToppnyheterSocialstyrelsen

Under 2021 - ett år in i pandemin - fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram ett stöd för hur hälso- och sjukvården ska prioritera vid katastrofer och krig.

”Då vi fick uppdraget hade vi tagit oss igenom ett drygt år av pandemi och det är ju rätt skrämmande att världsläget sedan dess hunnit förvärras så drastiskt som skett bara under de senaste veckorna”, säger Anders Berg, utredare på Socialstyrelsen, som lett arbetet med att ta fram stödet i ett pressmeddelande.

Kunskapsstödet gick under fredagen ut på remiss.

Det är samma etiska etiska principer som ligger till grund för vilka prioriteringar som ska göras i fredstid såväl som vid katastrofer och i krig. De patienter med störst behov är de som ska prioriteras.

”Däremot kan såväl fredstida katastrofsituationer som krig innebära stora omställningar för hälso- och sjukvården. Då kan en stor obalans mellan de vårdresurser som finns tillgängliga och det akuta vårdbehovet uppstå”, vilket i sin tur leder till stränga och mycket utmanande prioriteringar, säger Anders Berg.

Socialstyrelsen har därför tagit fram ett verktyg för prioriteringar som även syftar till att minska den etiska stressen.  

Verktyget är tänkt att användas för prioriteringar på gruppnivå. 

”I verktyget har vi identifierat fem övergripande prioriteringsgrupper utgående från den av riksdagens beslutade etiska plattformen för prioriteringar, där vårdbehovet uttrycks som en kombination av hur allvarligt hälsotillståndet är och vilken nytta patienten skulle ha av en vårdåtgärd,” säger Anders Berg i pressmeddelandet.

Vilka är prioriteringsgrupperna?

–  Verktygets olika steg, som går från a till d, symboliserar olika patienter med olika stora vårdbehov. Ju längre ner du kommer på listan, desto allvarligare sjuka eller skadade är patienterna. Verktyget går ut på att ransonera på ett systematiskt sätt utifrån de etiska principerna. Ransoneringen får inte samma konsekvenser om en patient ligger högre upp på listan som om den ligger längre ner.

Remissvaren ska lämnas till Socialstyrelsen senast i slutet av april och kunskapsstödet beräknas vara klart i slutet av juni i år.

Läs också: Nationellt stöd ska underlätta snabba patientinflöden 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll? 

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Malin Wernström

Reporter

malin.wernstrom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ToppnyheterSocialstyrelsen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev