Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Almedalen 2018

Dagens Medicins Vårdtorg 2018

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2018. Med start måndag morgon den 2 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården.


Alla seminarier publiceras i efterhand på dagensmedicin.se. Frukost-tv livesänds även på facebook.

 

MÅNDAG 2 JULI 08.00-08.25

Frukost-tv Health Tech Hub i Almedalen

Löser digitala tjänster vårdens tillgänglighetsproblem?

Vården i Sverige står sig väl i internationella jämförelser när det gäller medicinsk kvalitet. Men när det kommer till tillgänglighet och medborgarnas förtroende halkar vi långt ner på listorna. I vilken mån kan digitala tjänster lösa vårdens tillgänglighetsproblem? 

Hur ser vi till att nya digitala tjänster inte bara når de starkaste i samhället?  Vem ansvarar för att digitalisera vården? 

Göran Stiernstedt, statlig utredare, Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, Hanna Åsberg, ordförande, Sfam, Magnus Liungman, vd, Doctrin, Johanna Ulfvarson, sjuksköterska, docent och sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor, Svensk sjuksköterskeförening och Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef, Kry.

Programledare: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin och Jonas Leijonhufvud, reporter Di digital.

I samarbete med:

 

MÅNDAG 2 JULI 9.00–9.50

Hållbar digitalisering – så förändras svensk sjukvård

Digitalisering förändrar branscher, sjukvården är inget undantag. Samtidigt finns en oro för onödigt vårdsökande och bristande patientsäkerhet. Vi diskuterar vad som krävs för en hållbar digitalisering, hur det blir en del av befintligt ekosystem och hur vi förändrar organisation och arbetssätt.

Towa Jexmark, vd, Capio Go, Margareta Danelius, chefläkare, Capio Go, Daniel Olsson, vice vd, Capio Närsjukvård, Göran Stiernstedt, statlig utredare, Ann Carlsson, vd, Apoteket och Fredrik du Rietz, patient.

Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media

Twitter: #dmagenda #capiogo

I samarbete med: 

 

MÅNDAG 2 JULI 11.40–12.30

Mycket behandling, men lite hälsa

I höstas presenterade SKL en rapport som visade att somatisk specialistvård kostade 142 miljarder kronor förra året. Det är lite drygt hälften av totalkostnaden på 274 miljarder. Om trenden fortsätter kommer kostnaderna troligen att öka ytterligare och vi får en hälso- och sjukvård som inte är långsiktigt hållbar. Vi kommer att diskutera hur digitalisering kan utnyttjas till att förebygga sjukdom och samtidigt bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård.

Vivek Reddy, chief health information officer, Intermountain healthcare, Robert Winroth (MP), innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting, Heidi Stensmyren, ordf, Läkarförbundet, Fabian Bolin, grundare, WarOnCancer, Niklas Eklöf, chef, enheten strategi och samordning, E-hälsomyndigheten.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med:

 

MÅNDAG 2 JULI 13.20-14.10

Smärtpatienten och vården – ett drama om onödigt lidande

Uppskattningsvis 40 procent av alla svenskar lever med långvarig eller återkommande smärta i varierande grad. Trots nationella riktlinjer och en nationell smärtplan finns ingen tydlig process för omhändertagande av patienterna. Hur länge ska smärtpatienter lida i onödan när hjälp finns att få?

Marcelo Rivano Fischer, verksamhetschef, smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, registerhållare, Nationellt register över smärtrehabilitering, Jesper Petersson, docent, VO neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukvård, ordförande, nationella programområdet för nervsystemets sjukdomar,

Gunilla Brodda Jansen, docent, enheten för rehabiliteringsmedicin, Karolinska institutet, medicinskt ledningsansvarig PBM, Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Åkesson (MP), regionråd med primärvårds-, psykiatri- och tandvårdsansvar, Region Skåne, Emma Spak, samordnare för Nära Vård, Sveriges Kommuner och Landsting, ST-läkare, allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentral, Göteborg.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med: 

 

MÅNDAG 2 JULI 14.40-15.40

Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Fortfarande dör 40 procent av cancerpatienter inom fem år efter att de fått sin diagnos. En rättvis cancervård med rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att få ner den siffran. Genomarbetade förslag finns för att förbättra vården men är politikerna redo att genomföra dem?

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot Cancer, Vuokko Elner, patientföreträdare Ilco och författare, Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier, Göran Edbom, överläkare, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan, Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med:

 

MÅNDAG 2 JULI 16.30-17.30

Rundabordsmöte: Akut strokevård – kan trombektomi bli exemplet på att regional samverkan räddar liv?

Idag är det kraftig underbehandling och ojämlik tillgång till mekanisk trombektomi, trots evidens och Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Kan behandling med trombektomi bli det goda exemplet på att det går att samverka regionalt och gemensamt styra resurser och på så sätt rädda liv?

Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuro, Lars Rosengren, professor i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande, nationell arbetsgrupp stroke, Anders Henriksson(S), 1:e vice ordförande, SKL, Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Jesper Petersson, verksamhetschef, neurologen, Skånes universitetssjukhus, ordförande, nationella programområdet  för nervsystemets sjukdomar, Maria Stenberg (S), regionråd, Norrbotten, ordförande Norrlandslandstingens regionförbund, Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, Region Örebro, Jonas Andersson (L), ordförande, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Per Arnell, verksamhetsansvarig för ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götaland, Tommy Andersson, professor, neurointerventionist, Karolinska Universitetssjukhuset, Kaisa Karro (S), regionråd, ordförande, hälso-och sjukvårdsnämnden, region Östergötland, Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med:

  

 

TISDAG 3 JULI 08.00-08.25

Frukost-tv Health Tech Hub i Almedalen

Vem betalar utvecklingen av digital hälsa – vården eller allmänheten?

En stor utmaning för entreprenörer inom digital hälsa är att identifiera kunden. Är det den offentligt finansierade vården, försäkringsbolag eller den enskilda patienten? Många företag har börjat utveckla tjänster mot vården men styrt om mot patient när vården visat sig vara alltför svårtillgänglig.

Hur ser värdekedjan ut för digital hälsa – vem betalar för vilka tjänster? Hur kan vården bli en bättre mottagare av nya digitala tjänster? Hur ska vården hantera när patienter själva nyttjar digitala vårdtjänster? Hur ska vi få till ett attraktivt klimat för e-hälso-entreprenörer?

Darja Isaksson, tillträdande generaldirektör för Vinnova, digital strateg, ledamot för nationella innovationsrådet, nationella samverkansprogrammet Life Science, Jenni Nordborg, chef för regeringens life science-kontor, Philip Siberg, vd för Coala Life,Staffan Lindstrand, HealthCap, Andreas Lindblom, Sciety och Ebba Fåhraeus, Smile incubator och Maria Helling, vd,Swecare.

Programledare: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin och Jonas Leijonhufvud, reporter Di digital.

I samarbete med:

 

TISDAG 3 JULI 9.00–9.50

Tarmcancervård: Vet Sverige verkligen bäst?

I dag finns olika svenska riktlinjer för behandling vid spridd tarmcancer och det saknas obligatoriska krav på att de följs. Patienter med tarmcancer – den tredje mest dödliga cancerformen – är i händerna på lokala riktlinjer och förskrivare som inte behöver ta ESMO:s europeiska riktlinjer i beaktande. Varför tror sig Sverige veta mer om behandling vid spridd tarmcancer? Och varför följer man inte de europeiska riktlinjerna (ESMO)?

Jenni Nordborg, regeringens life science-kontor, Vuokko Elner, styrelseledamot, ILCO, Nils Wilking, docent, onkologi, Region Halland, Jan-Erik Frödin, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset, GOF, Gastrointestinal onkologisk förening, Agneta Danfors-Nordin, överläkare, onkologi, Visby lasarett, Carl-Johan Sonesson (M), regionråd, Region Skåne, Vivianne Macdisi (S), regionråd, Region Uppsala.

Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media

Twitter: #dmagenda

I samarbete med:

  

 

 

TISDAG 3 JULI 10.20-11.10

Jämlik diabetesvård – lätt i teorin, svårt i praktiken

Det har kommit uppdaterade riktlinjer och rekommendationer för diabetesvården. Hur ska vården och politiken tillsammans skapa en diabetesvård som möter alla, oavsett etnicitet, socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och geografisk hemhörighet?

Stig Attvall, docent, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk förening för diabetologi, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening, Carl Johan Östgren, professor, allmänmedicin, Linköpings universitet, Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

Twitter: #dmagenda

Med ekonomiskt stöd av:

 

TISDAG 3 JULI

Delaktighet och samverkan för framtidens vård

Välkommen till tre seminarier om hur Akademiska sjukhuset tillsammans med andra hälso- och sjukvårdsverksamheter, patienter och företag arbetar för att öka patientdelaktigheten och förbättra vården.

 

DEL 1 - 11.40–12.30

Vad är framtiden för värdebaserad vård?

Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många. Vi berättar om Akademiska sjukhusets värdebaserad vård, med fokus på teambaserat arbetssätt och patientdelaktighet för att gemensamt förbättra vården utifrån det som är viktigast för patienten. Därefter följer diskussioner om framtiden för värdebaserad vård och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning av komplexa verksamheter som sjukvården.

Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation, Vivianne Macdisi, regionråd, (S) Region Uppsala, Gilbert Tribo (L), Region Skånes regionråd, 2:a vice ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden, Madeleine Beerman, Unga Reumatiker, Hans Hägglund, verksamhetschef, Akademiska sjukhuset, Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med: 

 

DEL 2 - 12.40–13.10

Vårdens viktigaste frågor – heta stolen med vårdens makthavare

När man frågar svenska folket så lyfts ofta personalbrist, tillgängligheten och att vården är felorganiserad som några av de största problemen. Vad kan vi göra åt detta och vilka frågor tycker vårdens makthavare att det är viktigast att komma tillrätta med?

Annika Strandhäll (S), socialminister, Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset och Anna Nergårdh, regeringens utredare.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med: 

 

DEL 3 - 13.20–14.10

Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Det pratas mycket om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient. Men hur tar vi reda på patienternas behov och förslag på lösningar? Vilka vinster finns med samverkan mellan patienterna, sjukvården och näringslivet för att skapa bättre vård? Varför ligger sjukvården så långt efter med anpassade digitala lösningar? Hur går vi från bra idéer och trevlig samverkan till riktiga innovationer för att möta medborgare? Konkreta exempel presenteras av representanter från Akademiska sjukhuset och industrin. Därefter följer en diskussion om vad som behövs om vi skall lyckas skapa förutsättningar för den delaktiga patienten i närtid. 

Jan Gulliksen, expert i regeringens digitaliseringsråd, professor i människa-datorinteraktion KTH, Karolina Wretbring, projektledare, Akademiska sjukhuset, Anna Attefall, projektledare Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuset, Emma Skoglund, patientrepresentant, Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, Abbvie, Annica Holmberg, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb Sverige, Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

Twitter: #dmagenda

I samarbete med: 

  

 

 

TISDAG 3 JULI 14.40–15.30

Den nya vårdkedjan – vem gör vad när digitaliseringen slagit igenom?

Digitala vårdmöten och e-handel med läkemedel skapar helt nya och parallella vårdkedjor. Samtidigt kvarstår alla problem med felanvändning av läkemedel som skapar onödigt lidande för patienter. Hur vill vi att ansvaret för förskrivning, information och uppföljning ska fördelas i en digital tid?

Karina Tellinger, strateg, SKL, Lena Asplund (M), socialutskottet, Erika Ullberg (S) oppositionsfinanslandstingsråd SLL, Ida Lindstén, Ung Diabetes, Karin Söderberg, kvalitets- och farmacidirektör, Kronans Apotek, Anders Torell, vd, Kronans Apotek, Martin Lindman, vd, Doktor.se, Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, TLV

Moderator: Jonny Sågänger, redaktör, Digital Hälsa

Twitter: #dmagenda

I samarbete med:

 

TISDAG 3 JULI 16.10–17.00

Vad händer med den svenska vårdens resurser och produktivitet?

Sverige levererar höga medicinska resultat i internationella jämförelser. Men när det gäller förtroende och tillgänglighet är det sämre och tiden med patient är liten hos svenska läkare. Ta del av en kvantitativ analys av vad vårdpersonalen egentligen gör på jobbet och en diskussion om vad de borde göra.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Peter Graf, vd, Tiohundra, Jonas Ålebring, förbundsstyrelsen Sveriges Läkarförbund, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, Oscar Boldt-Christmas, ansvarig för hälso- och sjukvård Norden, McKinsey & Company

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

Twitter: #dmagenda

I samarbete med: 

 

ONSDAG 4 JULI 08.00-08.25

Frukost-tv Health Tech Hub i Almedalen

Vem ska äga och använda hälsodatan?

Den stora mängden data som digitalisering skapar måste hanteras och ägas. Hur ska vi organisera infrastrukturen kring data och vårdinformation så att både patienter, vården och utvecklare på bästa sätt kan använda datan för att förbättra vården? 

Hur görs infrastrukturen för vårddata säker, enhetlig och tillgänglig? Vad vill medborgarna?  Hur säkrar vi integriteten? Hur påverkas journalföringen när data delas mellan profession och patient?

Katarina Tullstedt, enhetschef, Datainspektionen, Sara Meunier, vice vd och chefsstrateg, Inera, Daniel Forslund, (L), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Fredrik Koffner, medgrundare Cuviva, Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting, Sara Belfrage, forskare, Vårdanalys och Julia Nilsson Wall, Ung Diabetes med flera.

Programledare: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin och Jonas Leijonhufvud, reporter Di digital.

I samarbete med:

 

 

ONSDAG 4 JULI 9.00–9.50

Så ska den digitala vården skötas

Digitala vårdmöten utreds nu på uppdrag av regeringen. Ny teknik erbjuder vårdgivare att erbjuda patienterna bättre tillgänglighet och läkare en mer effektiv arbetsmiljö. Men vilka ramar ska omgärda den digitala vården, och hur detaljerade bör de vara? En hög ambitionsnivå för kvalitet, transparens och uppföljning bör eftersträvas, och självklart gälla för både offentliga och privata vårdgivare.

Henrik Kangro, medicinskt ansvarig, Daniel Persson, affärsutvecklings-ansvarig, Siren Hofvander, informationssäkerhetschef, Min Doktor m.fl.

Moderator: Jonny Sågänger, redaktör, Digital Hälsa.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med:

 

ONSDAG 4 JULI 11.40-12.30

Fetma – vem tar ansvar för den bortglömda folksjukdomen?

Fetmaepidemin ökar både globalt och i Sverige, och sjuklig fetma är en folksjukdom. Ändå har antalet som erbjuds den mest effektiva behandlingsmetoden vid sjuklig fetma minskat kraftigt de senaste åren. Är det fördomar eller okunskap som styr vårdens beslut? Vem ska styra vårdens beslut?

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, styrgruppen för nationell kunskapsstyrning, Gilbert Tribo (L), regionråd, Region Skåne, Vivianne Macdisi (S), regionråd, Region Uppsala, Anders Sylvan, styrgruppen för nationell kunskapsstyrning, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting, Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet Hälsa oberoende av storlek, Hobs, Carl-Magnus Brodén, gastroenterolog, internmedicinare, medicinskt ansvarig, Aleris Obesitas Skåne, Marcus Lagerström, psykolog, fokus obesitaskirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med: 

 

ONSDAG 4 JULI 14.40-15.30

Sverige 2023 – Vårdsystemet är borta. Sörjt av få, ihågkommet av färre.

I en nära framtid: Vårdsystemet som vi känner det är borta. Det är sörjt av få och ihågkommet av färre. Digitaliseringens påverkan har tagit fart och vi ser genomgripande förändringar. Hur ser styrningen ut? Var ligger makten? En spännande framtidsspaning om vad vi behöver förbereda oss för!

Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier, Sara Riggare, forskare och spetspatient på Karolinska institutet, Krim Talia, Vice President – Health and Life Science, RISE, Johan Järte, medicinsk direktör, Lyfepond.se 

Moderator: Tobias Perdahl, medicinsk chef, Doktor 24, poddare.

Twitter: #dmagenda

I samarbete med: 

 

ONSDAG 4 JULI 16.00-17.30

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presen-terats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar och sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Heidi Stensmyren, ordförande,  Sveriges läkarförbund,  Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Cecilia Carlens, ordförande, Svensk reumatologisk förening, Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen, m.fl.

Moderator: Boel Mörck, områdeschef och läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Twitter: #reumatologi

Arrangörer: 

  

 

 

ÅRETS NYHET!

Torsdag med patienten i centrum

Under Almedalsveckan 2018 förlängs seminarieverksamheten på Vårdtorget med en halvdag för att på torsdag förmiddag helt sätta patienten i fokus. Tillsammans med Netdoktor och patientföreningar utgår vi från de luckor i vården som patienterna identifierat och låter publiken, politiker och profession ta fram förslag för en bättre vård.

 

TORSDAG 5 JULI 8.15–9.00

Jakten på en diagnos – så kan fler få rätt behandling

Patienten i centrum är orden som sägs i varje vårddebatt. 
Ändå införs sällan patienternas förslag. Vad är det egentligen som står i vägen? En panel av politiker och experter får ta ställning till förslag från två av Sveriges största patientorganisationer och analysera varför förändringen dröjer.

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Andreas Svahn (S), regionråd, Region Örebro, ledamot, sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Gerd-Marie Alenius, reumatolog och överläkare, Nus, Umeå, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Tina Norgren, ordförande, Psoriasisförbundet, Ove Andersson, 2:e vice ordförande, Läkarförbundet. Godkännandenr: SE1805832753

Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media

Arrangeras tillsammans med: 

  

Godkännandenummer SE1805832753. 

 

TORSDAG 5 JULI 9.15–10.00

Vem kan hjälpa den komplexa patienten?

Som kroniskt sjuk i en komplex sjukdom är det vardag att kämpa för att få rätt vård. Vi fördjupar oss i ett patientfall och utifrån de hinder patienten dykt på organiserar vi om och skapar den ideala vården. Välkommen att hjälpa till!

Marie Morell, oppositionsråd (M) Region Östergötland, vice ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Marina Tuutma, ordf, Svenska Distriktsläkarföreningen, Tina Norgren, ordförande, Psoriasisförbundet, Birgitta Stymne, överläkare Universitetssjukhuset i Linköping

Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media

Arrangeras tillsammans med:

 

 

 

TORSDAG 5 JULI 10.15–11.00

Den dolda folksjukdomen som för kvinnor bort från arbetsmarknaden

Underfunktion i sköldkörteln är en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige. I dag är 45 000 sköldkörtelpatienter så sjuka att de inte längre kan arbeta. Med rätt vård skulle fler få tillbaka sin hälsa och kunna arbeta. Vad kan vården göra för att minska lidandet och de växande sjuktalen bland sköldkörtelsjuka? Välkommen!

Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet, Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting,  ledamot, sjukvårdsdelegationen SKL, Catharina Bråkenhielm (S), ledamot socialutskottet, Kerstin Brismar, professor, Karolinska institutet.

Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media

Twitter: #dmagenda 

Arrangeras tillsammans med: samarbete med: 

 

 

 

 

Information

 • När:
  2 juli 2018
 • Plats:
  Burmeister Bakficka
 • Adress:
  Tage Cervins gata 8

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier